vineri, 11 aprilie 2008

Luati coiful mantuirii si sabia Duhului
EFESENI 6:17

"Luaţi şi coiful mantuirii si sabia Duhului, care este Cuvantul lui Dumnezeu."

Cand credinciosul şi-a înţeles poziţia sa în Hristos în locurile cereşti, el a înţeles şi că are de dat o luptă, dar nu se teme fiindcă îşi cunoaşte locul unde se află. El este însă şi conştient că trebuie să se îmbrace cu toată armătura pe care i-a pregătit-o Dumnezeu, Nu însă această armătură îi asigură cerul pentru că, după cum am spus, el este deja în Domnul Isus, în locurile cereşti, ci îi este dată ca să învingă atacurile vrăjmaşului. Dacă platoşa are ca scop să asigure inima luptătorului, coiful îi va apăra capul căci o lovitură mai tare la cap îl scoate din luptă şi devine un invalid care nu mai poate lupta pentru Domnul Hristos.

Coiful acesta al mîntuirii pentru noi cei credincioşi este de o însemnătate covarşitoare. El este siguranţa mantuirii pe care o avem în Domnul Isus. Caţi credincioşi însă nu au coiful acesta pe cap! Ei se zbat în nesiguranţă şi se chinuiesc să facă şi ei sărmanii ceva ca să fie siguri că au mantuirea şi se trudesc s-o păstreze. Dar ea ne este asigurată de nenumărate locuri din Scriptură şi astfel, neţinand seama de aceste texte clare, pe deoparte ei se lipsesc de bucuria mantuirii depline în Hristos iar pe de altă parte nu-şi dau seama că dezonorează pe Domnul, arătand prin nesiguranţa lor că lucrarea de la cruce n-ar fi suficientă dacă nu fac şi ei ceva.

În textul nostru, Duhul Sfant pune alături de coiful mantuirii şi sabia Duhului, adică Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu. Am spus mai sus că sunt nenumărate locurile care ne atestă siguranţa mantuirii. Soldat al lui Hristos, pune mana pe această sabie ca să te apere împotriva vrăjmaşului care vine cu tot felul de şoapte, îndoieli şi confuzii. Să luăm pildă pe Domnul Isus care atunci cînd a fost ispitit de diavolul, a folosit cu precizie această sabie: "Este scris." Să nu uităm însă că şi Satan cunoaşte ce este scris, de aceea să fim plini de Cuvantul lui Dumnezeu şi să-1 manuim cu iscusinţă. Vrăjmaşul are săgeţi pe care le foloseşte în viaţa noastră proprie - atunci cand neascultarea şi duhul de independenţa ne cuprind provocandu-ne amăgiri spirituale care sunt mai greu de recunoscut decît păcatul. Coiful mantuirii ne adăposteşte capul în întregime iar Domnul Hristos ne acopere prin prezenţa şi puterea" Lui biruitoare. Să nu uităm că "Satan are mai mult interes să facă pe un credincios să se poticnească în luptă decat să compromită un creştin lumesc, căci scopul lui este să dezonoreze pe Domnul Hristos şi Evanghelia în faţa lumii."


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?