miercuri, 22 aprilie 2009

Ganduri negative (4)


„S-AR PUTEA SĂ SE ÎNTÂMPLE CEVA RĂU CU MINE SAU CU FAMILIA MEA!”

Suntem în ziua a patra a postului nostru de gândire negativă. Dă-mi voie să te încurajez să continui să elimini orice gânduri toxice sau otrăvite care îţi fură viaţa victorioasă pe care ţi-o doreşti.
Din nefericire trăim într-o societate plină de tragedie şi suferinţă. Ştirile despre violenţă, împuşcături, intemperii devastatoare şi dezastre inexplicabile se succed mult prea des. Când se întâmplă astfel de lucruri, frica ni se poate strecura cu uşurinţă în suflet şi ne poate face să credem că suntem nişte ţinte sigure pentru Satan sau pentru oamenii alienaţi care ne pot lovi oricând.
NU deschide uşa anticipaţiei malefice! Mintea îţi poate aduce tot felul de argumente, însă tocmai de aceea ne abţinem de la acest gând (postim). Bineînţeles că trebuie să le oferim compasiune, rugăciune şi ajutor practic celor care sunt în suferinţă; dar nu putem permite ca ceea ce li s-a întâmplat unora să formeze aşteptările noastre şi, în consecinţă să trăim o viaţă plină de teroare.
Probabil eşti familiarizat cu consemnările biblice privind suferinţa lui Iov şi tragediile prin care a trecut. Dar ceea ce s-ar putea să nu ştii, este unul dintre motivele pentru care s-au întâmplat toate aceste lucruri: Iov se gândea în mod constant că ceva rău s-ar putea întâmpla cu familia lui. Şi exact aşa cum se gândea că s-ar putea întâmpla, s-a întâmplat. El a zis:

„De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e frică, de aceea am parte!” (Iov 3:25).

Încă o dată, aceasta confirmă adevărul fundamental:
Omul este ceea ce gândeşte (Proverbe 23:7).
Haidem să luăm acest gând de frică şi de catastrofă şi să-l facem rob ascultării de Cristos chiar azi!
SCHIMBĂ GÂNDUL AZI
1. Crede promisiunile lui Dumnezeu. Psalmul 91:10 spune: „de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.” Traducerea Message Bible aduce o lumină şi mai mare asupra acestui verset: „Nenorocirea nu se poate apropia de tine, urgia nu poate pătrunde prin uşa ta.” Apoi versetul 11 continuă: „Căci El le va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;”
2. Gândeşte-te la următorul pasaj biblic: „Nici o armă făurită împotriva ta nu va avea putere” (Isaia 54:17). Totdeauna vom avea opoziţie de înfruntat, pentru că avem un duşman. DAR Dumnezeu ne-a promis protecţie împotriva armelor vrăjmaşului.
3. Începe să rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu. În combaterea spiritului de frică, nimic nu e mai puternic decât rostirea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu proceda ca Iov, ci umple-ţi inima cu promisiunile lui Dumnezeu de purtare de grijă şi protecţie.
4. Fii convins că Dumnezeu Îşi împlineşte Cuvântul. Noi credem Cuvântul lui Dumnezeu, iar El a promis că îl împlineşte. Ieremia 1:12 spune:
"Eu veghez asupra Cuvântului Meu ca să îl împlinesc."
Tot ce a promis Dumnezeu despre tine este urmărit atent şi împlinit de El Însuşi. El Îşi va ţine promisiunile şi Îşi va împlini Cuvântul.
5. Aşteaptă-te ca ceva bun să ţi se întâmple ţie şi familiei tale. Chiar dacă ne dăm seama sau nu, ne trebuie tot atâta energie să credem că se vor întâmpla lucruri rele câtă ne trebuie să credem că ne aşteaptă lucruri bune. Începe astăzi să-ţi concentrezi gândurile şi energia ca să crezi că bunătatea lui Dumnezeu este valabilă şi pentru tine şi că lucrurile bune sunt pe drum!
GÂNDEŞTE ŞI ROSTEŞTE
Cred promisiunile lui Dumnezeu. Nenorocirea nu se poate apropia de mine.
Dumnezeu mă păzeşte oriunde mă duc (pentru că nu mă duc unde nu mă trimite).
Îmi umplu inima şi gura cu lucrurile bune pe care le spune Dumnezeu despre mine.
El veghează să-Şi împlinească promisiunile în viaţa mea, de aceea mă aştept la lucruri bune.
Energia mea se consumă gândind şi aşteptând să se întâmple lucruri bune, nu rele.
GÂNDUL ENERGIZANT PENTRU ZIUA DE AZI:
Nu există limită pentru omul eliberat de gândire negativă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?