luni, 23 martie 2009

Apel la post si rugaciune


Iubiţi fraţi şi surori,

Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la o trăire a vieţii de credinţă în părtăşie unii cu alţii. Având în vedere oportunităţile dar şi provocările care stau înaintea mărturiei creştine într-o lume din ce în ce mai secularizată precum şi din dorinţa de a întări unitatea frăţească dintre noi chemăm la o zi de post şi rugăciune pe toţi cei ce au pe inimă lucrarea Evangheliei în ţara noastră.
Propunerea mea este ca această zi de post şi rugăciune să aibă loc luni, 23 martie 2009. Motivele pentru rugăciune pe care le propun sunt următoarele:
- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească spre întărirea unităţii şi a colaborării în cadrul Uniunii Baptiste pornind de la învăţăturile Sfintelor Scripturi care ne cheamă la unitate în credinţă şi în slujire.
- Ne rugăm ca Dumnezeu să învioreze bisericile baptiste din România spre lărgirea Împărăţiei Sale prin: predicarea Evangheliei, Evanghelizare şi Misiune
- Ne rugăm ca Dumnezeu să întărească Conducerea Uniunii Baptiste din România cu călăuzire şi înţelepciune pentru a conduce bisericile în mărturie şi slujire.
- Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze slujirile dezvoltate la nivelul Uniunii pentru ca prin ele să se întărească viaţa bisericilor baptiste din România: calendarul de studiu biblic, calendarul de rugăciune, programul de mentorare, misiunea în Serbia, misiunea în Asia Centrală, sprijinirea bisericilor din diaspora, lucrarea cu tineretul, lucrarea cu surorile, lucrarea cu copiii.
- Ne rugăm ca Dumnezeu să înlăture orice dezbinare între cei care slujesc în bisericile baptiste din România pentru ca Împărăţia să nu fie împărţită ci unită în trăire şi mărturie.
Pentru ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea Sa asupra rugăciunilor noastre venim să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu şi ne rugăm ca El să ne ierte pentru greşelile noastre şi să ne întărească mărturia şi umblarea pe calea credinţei pentru a trăi o viaţă creştină autentică, în ascultare de Domnul Isus Hristos.


Prof. Univ.Dr. Otniel Ioan Bunaciu - Decanul FTB-UB
Presedintele Cultului Baptist din Romania

Vezi Uniunea Baptista

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?