duminică, 27 aprilie 2008

Viata Vesnica este Christos in tineIoan 6:47
Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa veşnică.

Ioan 11:25,26

Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”

1 Corinteni 15:51-54

51. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,

52. într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

53. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.

54. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită in victorie".

1 Ioan 2:25

25. Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică.

1 Ioan 5:13

13. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.

Ioan 5:28-29

28. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,

29. şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia si vor fi condamnati !

1 Tesaloniceni 4:16-17

16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.

17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Revelatia 7:15-17

15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce stă pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui.

16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă.

17. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Ioan 3:16

6. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

1 Corinteni 15:42-46

42. Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire, şi învie în nemurire!;

43. este semănat în ocară, şi învie în slavă; este semănat în neputinţă, şi învie în putere.

44. Este semănat trup firesc, şi învie trup spiritual. Dacă este un trup firesc, este şi un trup spiritual.

45. De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.

46. Dar întâi vine nu ce este spiritual, ci cel fizic ; ce este spiritual vine pe urmă.

Romani 8:11
11. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Revelatia 21:4

4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au disparut"

Romani 6:23

23. Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Iov 19:26-27

26. Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu.

27. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.

Galateni 6:8

8. Cine seamănă în firea lui PACATOASA, va secera din firea PACATOASA distrugerea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică.


Cine mai crede in dragoste si promisiuni, crede si aceste cuvinte ale lui Dumnezeu.

Cartea promisiunilor Bibliei- o carte demna de citit de fiecare barbat sau femeie.
"O mie de promisiuni din Cuvantul lui Dumnezeu".

Sa strangem cuvantul Sau in inimi si minte si sa ii fim Placuti Lui Dumnezeu.
Ca apoi sa avem ca rod Viata vesnica. amin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?