miercuri, 2 aprilie 2008

Incinsi cu Adevarul
EFESENI 6:14

"Avand mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii..."

Aceste două părţi ale armăturii celui credincios se completează una pe alta. Dacă nu suntem încinşi cu adevărul, atunci platoşa noastră, capătă fisuri. Lupătătorul Domnului care vrea să biruiască, chiar dacă se găseşte sub noul legămînt al harului, are totuşi nevoie să se îmbrace cu ce îi porunceşte Dumnezeu.

El trebuie să vegheze ca întreaga lui fiinţă să fie strînsă cu centura adevărului; el nu numai că trebuie să fie legat de adevărul biblic, dar întreaga sa viaţă trebuie să exprime dreptatea. Lipsa de sinceritate în viaţa creştină este deja o fisură: toate celelalte arme ale sale sunt atunci fără eficacitate. O fisură cat de mică în fuselajul unui avion în zbor poate duce la prăbuşirea lui.

Braul la o haină lungă - în orient - libera mişcările, permitea un mers uşor şi liber. Această "centură a adevărului" însemnează că atitudinile noastre, viaţa noastră, umbletul nostru sunt caracterizate de sinceritate, de lipsa oricărei duplicităţi sau prefăcătorii. Ea îi dă celui credincios o ţinută demnă care reflectă credincioşia lui faţă de Domnul Isus, mai întai şi apoi faţă de oamenii care îl înconjoară. De altfel, noi care suntem chemaţi să reflectăm chipul Modelului nostru desăvarşit, trebuie să-L arătăm în primul rînd ca ceea ce este El însuşi "Cel Adevărat". "îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii" este propriu zis protejarea inimii. Pe campul de luptă inima luptătorului credincios este ameninţată de tot felul de săgeţi arzătoare ale celui rău: viclenia, atracţiile lumeşti, porniri lăuntrice,frustrariile, poftele, egoismul, felurite glasuri, care uneori împrumută chiar limbajul Scripturii, pot pătrunde în inimă dacă nu este protejată de platoşa neprihănirii care este Domnul Isus însuşi. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi neprihănire. Să ne îmbrăcăm deci cu El, care a fost dat pentru păcatele noastre şi a fost înviat pentru neprihănirea noastră. A ne îmbrăca în Domnul Hristos este a trăi viaţa Lui de înviere. A ne îmbrăca deci cu platoşa aceasta a neprihănirii nu înseamnă nicidecum a îmbrăca o neprihănire a noastră: "să faci şi să nu faci" cutare sau cutare lucru, ci printr-o credinţă simplă, nefilozofată, să realizăm că de fapt noi suntem îmbrăcaţi în Domnul Isus pentru că suntem în El după cum a spus-o

El însuşi: "în ziua aceea veţi cunoaşte că......voi sunteţi în Mine şi Eu sunt în voi." (Ioan 14:20).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?