vineri, 29 februarie 2008

What Do I Know About My God?

My God GivesIoan 3:16
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.".
Faptele Apostolilor 17:25
"El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile."
II Corinteni 9:15
"Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!"
Iacov 1:17
"orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare".
II Petru 1:3-4
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4. prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.

AMIN

Muncim pentru a trai. Mancam ca sa traim.
Iar apoi mancam si traim pentru a face Voia lui Dumnezeu si ii Multumim pentru toate darurile Sale. Dar Recunostinta majora o aducem pentru Fiul Sau Drag- Domnul ISUS.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?