miercuri, 13 februarie 2008

What Do I Know About My God ?

My God is all-knowing

Iov 37:16
" Înţelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită?"

Romani 11:33-36

33. O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!

34. Şi în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?

35. Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”

36. Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Coloseni 2:3

"pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,"

1 Ioan 3:20

"ori în ce ne osândeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, şi cunoaşte toate lucrurile."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?