duminică, 24 februarie 2008

What Do I Know About My God?

My God is Faithful
Deuteronom 7:9

Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.

Psalmul 92:2

să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea credincioşia Ta,

1 Tesaloniceni 5:24

Cel ce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.

1 Ioan 1:9

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?