vineri, 25 aprilie 2008

Trupul Lui Christ - slujim sfintilor


Romani 12:5
" tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos;
dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora"

1 Corinteni 12:12
12Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, – tot aşa este şi Hristos.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?