joi, 13 martie 2008

50 de motive pentru care Isus a venit să moară
Cuprins
Cristos a suferit şi a murit:
1. Pentru a absorbi mânia lui Dumnezeu
2. Pentru a împlini voia Tatălui ceresc
3. Pentru a învăţa să asculte şi a fi desăvârşit
4. Pentru a-Şi desăvârşi învierea din morţi
5. Pentru a arăta bogăţia dragostei lui Dumnezeu şi a harului Său pentru păcătoşi
6. Pentru a-Şi arăta dragostea faţă de noi
7. Pentru a anula cererile de drept ale legii împotriva noastră
8. Pentru a fi o răscumpărare pentru mulţi
9. Pentru iertarea păcatelor noastre
10.Pentru a pune baza justificării noastre
11.Pentru a împlini ascultarea care devine neprihănire pentru noi
12.Pentru a înlătura condamnarea noastră
13.Pentru desfiinţarea circumciziei şi a tuturor ritualurilor ca fiind fundamente ale mântuirii
14.Pentru a ne aduce la credinţă şi pentru a ne păstra credincioşi
15.Pentru a ne face sfinţi, fără vină şi desăvârşiţi
16.Pentru a ne da o conştiinţă limpede
17.Pentru a obţine toate lucrurile care sunt bune pentru noi
18.Pentru a ne vindeca de slăbiciunile morale şi trupeşti
19.Pentru a da viaţa veşnică tuturor celor ce cred în El
20.Pentru a ne salva din acest veac rău
21.Pentru a ne împăca cu Dumnezeu
22.Pentru a ne aduce la Dumnezeu
23.Pentru a putea să-I aparţinem Lui
24.Pentru a ne oferi acces liber în locul preasfânt
25.Pentru a deveni locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu
26.Pentru a pune capăt preoţiei din Vechiul Testament şi pentru a deveni Marele Preot veşnic
27.Pentru a deveni un preot milos care să ne ajute
28.Pentru a ne elibera de deşertăciunea înaintaşilor noştri
29.Pentru a ne elibera de sclavia păcatului
30.Pentru a muri faţă de păcat şi a trăi faţă de neprihănire
31.Pentru a muri faţă de lege şi a aduce roadă pentru Dumnezeu
32.Pentru a ne împuternici să trăim pentru Hristos, şi nu pentru noi înşine
33.Pentru ca crucea Lui să fie fundamentul tuturor laudelor noastre
34.Pentru a ne da puterea să trăim prin credinţa în El
35.Pentru a da căsătoriei înţelesul cel mai profund
36.Pentru a crea oameni plini de râvnă pentru fapte bune
37.Pentru a ne chema să-I urmăm exemplul de smerenie şi iubire costisitoare
38.Pentru a crea o ceată de ucenici răstigniţi
39.Pentru a ne elibera de sclavia fricii de moarte
40.Pentru a putea fi cu El imediat după moarte
41.Pentru a ne asigura învierea din morţi
42.Pentru a dezbrăca domniile şi stăpânirile
43.Pentru a elibera puterea lui Dumnezeu în Evanghelie
44.Pentru a înlătura vrăjmăşia dintre rase
45.Pentru a răscumpăra oameni din orice seminţie,
de orice limbă, din orice norod şi de orice neam
46.Pentru a-Şi aduna toate oile din întreaga lume
47.Pentru a ne salva de judecata finală
48.Pentru a câştiga bucuria Lui dar şi a noastră
49.Pentru a fi încununat cu slavă şi cinste
50.Pentru a arăta că cel mai rău lucru este plănuit de Dumnezeu să fie bun

Despre John Piper
John Piper : "The ministry of preaching is the central labor of my life. My prayer is that through that ministry and everything else I do the great glory of our God and Savior Jesus Christ would be magnified as more and more people come to live out the obedience of faith more and more deeply."
S-a născut în anul 1946 în Chattanooga, Tennessee. Pe când era încă mic părinii săi s-au mutat în Greenville, South Carolina unde şi-a petrecut o mare parte a copilăriei. A studiat la Colegiul Wheaton unde pentru prima dată a simţit chemarea de a intra in slujire. A absolvit apoi Fuller Theological Seminary unde sub îndrumarea Dr-lui Fuller, cel mai influent professor “în viaţă” a descoperit scrierile lui Jonathan Edwards, cel mai influent profesor “mort” pe care l-a avut. A graduat în 1974 Universitatea din Munchen unde şi-a făcut lucrarea de doctorat în Studii asupra Noului Testament. Această lucrare: “Love Your Enemies” a fost publicată mai apoi de Cambridge University Press and Baker Book House. Timp de 6 ani a facut studii biblice (predat) la Bethel College in St. Paul, Minnesota. În 1980 îşi urmează chemarea irezistibilă de a predica şi devine pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem din Minnesota, unde slujeşte şi în prezent. Împreună cu cei care îi sunt aproape, John Piper este dedicat în a transmite, a împrăştia pasiunea pentru supremaţia lui Dumnezeu în toate lucrurile pentru bucuria tuturor oamenilor în Isus Cristos. Împreună cu soţia sa, Noel, au patru baieţi şi o fata şi un numar mereu în creştere de nepoţi.
Aici poti comanda si vizualiza fragmente din carte ( 50 de motive...)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?

Powered By Blogger
Blogosfera Evanghelică