vineri, 16 noiembrie 2007

Hillsong United Lyrics From the Inside Out

FROM THE INSIDE OUT...A thousand times I've failed
Still Your mercy remains And should I stumble again
I'm caught in Your grace
Everlasting
Your light will shine when all else fades
Never ending
Your glory goes beyond all fame

Your will above all else
My purpose remains
The art of losing myself In bringing You praise
Everlasting
Your light will shine when all else fades
Never ending
Your glory goes beyond all fame

In my heart and my soul
Lord I give You control
Consume me from the inside out
Lord let justice and praise
Become my embrace
To love you from the inside out

Everlasting
Your light will shine when all else fades
Never ending
Your glory goes beyond all fame
And the cry of my heart
Is to bring You praise
From the inside out
Lord my soul cries out

Savior King ...


verse 1
And now the weak say I have strength
By the spirit of power that raised Christ from the dead
And now the poor stand and confess
That my portion is ? and I'm more blessed

Pre-chorus
Let now our hearts burn with a flame
A fire consuming all for your Son's holy name
And with the heavens we declare
You are our king

Chorus
We love you Lord, we worship you
You are our God, you alone are good

You asked your Son to carry this
The heavy cross our weight of sin

I love you Lord, I worship you
Hope which was lost, now stands renewed
I give my life to honor this
The love of Christ, the savior king

Verse 2
Let now your church shine as the bride
That you soar in your heart as you offered up your life
Let now the lost be welcomed home
By the saved and redeemed those adopted as your own

Ending
I give my life to honor this
The love of Christ, the savior king

plangerile lui ieremia 3:14-40, 55-59
14. Am ajuns de râsul poporului meu, şi toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei.

15. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.

16. Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre, m-a acoperit cu cenuşă.

17. Mi-ai luat pacea, şi nu mai cunosc fericirea.

18. Şi am zis: „S-a dus puterea mea de viaţă, şi nu mai am nici o nădejde în Domnul.”

19. „Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!”

20. Când îşi aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.

21. Iată ce mai gândesc în inima mea, şi iată ce mă face să mai trag nădejde:

22. Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,

23. ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!

24. „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.

25. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.

26. Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.

27. Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.

28. Să stea singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;

29. să-şi umple gura cu ţărână, şi să nu-şi piardă nădejdea;

30. să dea obrazul celui ce-l loveşte, şi să se sature de ocări.

31. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.

32. Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare:

33. căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor.

34. Când se calcă în picioarele toţi prinşii de război ai unei ţări,

35. când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Prea Înalt,

36. când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede Domnul?

37. Cine a spus şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?

38. Nu iese din gura Celui Prea Înalt răul şi binele?

39. De ce să se plângă omul cât trăieşte? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui!

40. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm, şi să ne întoarcem la Domnul.

55. Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.

56. Tu mi-ai auzit glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele şi strigătele mele.”

57. În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat, şi ai zis: „Nu te teme!”

58. Doamne, Tu ai apărat pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!

59. Doamne, ai văzut apăsarea mea: fă-mi dreptate.

Care este teologia ta?

Powered By Blogger
Blogosfera Evanghelică