joi, 6 martie 2008

Video: Endgame - Planul pentru subjugarea lumii

Noua Ordine Mondiala

“Ceea ce Napoleon si Hitler n-au putut obtine pe calea armelor,
elita globala reuseste in tacere.”
Pentru Noua Ordine Mondiala, un guvern unic este doar inceputul. Odata la putere, acesta va putea sa-si puna in aplicare planul de exterminare a majoritatii populatiei lumii si va permite elitelor sa isi prelungeasca viata cu ajutorul tehnologiilor moderne.

“Endgame: Blueprint for global enslavement” este ultimul documentar al jurnalistului american Alex Jones, pe tema planului secret pentru exterminarea umanitatii - Operatiunea ENDGAME.

Incisiv ca intotdeauna, Alex Jones realizeaza o cronologie a cursei spre putere a elitei mondiale si a modului in care aceasta a sprijinit dictaturi si finantat cele mai sangeroase razboaie, pentru a cladi, pe ruine, o Noua Ordine Mondiala, calea spre primul Imperiu Mondial adevarat.

In film veti mai putea afla:
- despre North American Union, care va pune capat suveranitatii nationale a statelor din America de Nord, despre Asian Union, European Union si modul cum aceste 3 supra-state vor forma inima Guvernarii Unice Mondiale;
- despre reuniunile secrete ale grupului Bilderberg si pregatirile pentru un al Treilea Razboi Mondial,
- despre apropiatul colaps al Statelor Unite ale Americii.

Endgame reuneste piesele ascunse si cenzurate dintotdeauna ale unui joc a carui miza este insusi viitorul omenirii. Filmul dureaza 2 h 19′

Tu-mi satisfaci sufletul


Dating Jesus: The Single Cure for Loneliness
Julie Ferwerda
Crosswalk.com Contributing Writer


“You’ll never be satisfied in a relationship until you’re satisfied with Jesus.”


If you’re single, you’ve probably heard the well meaning, albeit superficial-sounding, vague admonition thrown at you usually by seemingly content married people. Great. How in the heck do you find contentment with Jesus when you feel the daily nagging ache for true earthly love—the love that even God said is the better way (Genesis 2:18)?

Really, I’ve found there’s only one way. Date Jesus. And the reason why married people “insensitively” tell you in so many words to do this, is because they know that marriage doesn’t solve all your longings for intimacy and belonging. They’re trying to give you the hint that, while marriage has it’s advantages and is overall a good thing, it isn’t the end all to loneliness and love hunger. Many have discovered this only after they got married and were still lonely. Now they’re letting you in on the secret: only by dating Jesus will you find what you’re truly searching for.
I just so happen to be married, but a few years ago when I was single—and lonely—I began dating Jesus. Now that I’m married, I still date Jesus. My husband, great guy though he is, can’t possibly be all I need for unconditional love, security, intimacy and belonging. Nor I for him. Without dating Jesus, I’d still be as lonely as a raft at sea.
Is it possible? Is it weird, thinking of Jesus as a romantic interest? And how do I do it?
The Bible tells us that when we get to our heavenly kingdom, we (his followers) will walk the holy matrimony aisle as his bride, celebrating our own great wedding day with our Prince of Peace (Revelation 19:7-9). That means to me that while we’re here on earth, we are in a sacred courtship with the King of kings. We’re in the relationship-building stage, getting to know him mentally, emotionally, and spiritually, but not getting to be united with him physically … until our wedding day. There’s nothing weird about thinking of Jesus like your greatest romantic interest, even if you’re a guy. He wants that kind of intimacy with you so that he can win your heart with his amazing, perfect love, and make you ready for the big day when you get to live happily ever after with him.


So how do you date Jesus? Here are some ways that work for me, but the sky is the limit for creativity—just like any true dating relationship. The key is to make it spontaneous, personal and a major priority. And then you’ll find that he begins showing up for dates—sometimes with flowers, love notes, and rainbows!
Read his love letter daily. My best experience for getting into the Word daily is by reading the One Year Bible in the New Living Translation. It’s broken up into 15-minute daily readings from Old Testament, New Testament, Psalms and Proverbs and is a very readable, intimate version. I’ve done this the last five years, and I can’t believe how much he’s revealed to me about Himself and the relevance of his Word to my daily life.

Pavel in Mall-ul de azi


Faptele Apostolilor

Capitolul 17
1. Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia, şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a Iudeilor.
2. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,
3. dovedind şi lămurind, că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. „Şi acest Isus, pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.”
4. Unii din ei, şi o mare mulţime de Greci temători de Dumnezeu, şi multe femei de frunte au crezut, şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila.
5. Dar Iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut gloată, şi au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason, şi căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să-i aducă afară la norod.
6. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason şi pe vreo câţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii, şi strigau: „Oamenii aceştia, care au răscolit lumea, au venit şi aici,
7. şi Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează împotriva poruncilor Cezarului, şi spun că este un alt Împărat: Isus.”
8. Prin aceste vorbe, Iudeii au tulburat norodul şi pe dregătorii cetăţii,
9. care au dat drumul lui Iason şi celorlalţi, numai după ce au căpătat de la ei un zălog.
10. Fraţii au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga Iudeilor.
11. Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.
12. Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale Grecilor, şi mulţi bărbaţi au crezut.
13. Dar Iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu şi în Berea, au venit acolo, ca să tulbure şi să aţâţe noroadele.
14. Atunci fraţii au pornit îndată pe Pavel spre mare; Sila şi Timotei au rămas în Berea.
15. Cei ce însoţeau pe Pavel, l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el.
16. Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli.
17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu Iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea.
18. Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.”
19. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag, şi au zis: „Putem să ştim care este această învăţătură nouă, pe care o vesteşti tu?
20. Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să ştim ce vrea să zică aceasta.”
21. Căci toţi Atenienii şi străinii, care stăteau în Atena, nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.
22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului, şi a zis: „Bărbaţi Atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi.
23. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar, pe care este scris: ,Unui Dumnezeu necunoscut!’ Ei bine, ceea ce voi cinstiţi, fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.
24. Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.
25. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.
26. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor,
27. ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
28. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: ,Suntem din neamul lui…’
29. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului.
30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
31. pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…”
32. Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată.”
33. Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor.
34. Totuşi unii au trecut de partea lui, şi au crezut; între aceştia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris, şi alţii împreună cu ei. Pavel la Corint.

Cum sa traiesti?

Martin Luther a spus:

"Noi trebuie sa credem sa traim
sa iubim si sa lucram ca si cum Isus
ar fi murit ieri,
a inviat astazi
si vine din nou maine."

Paul Washer - Cuvant despre Pocainta si Rascumparare

Dumnezeu vine la biserica din cauza mea ( UMANISMUL)
Conferintele Misionare ma imbolnavesc.
Si eu sunt plictisit de 1 decembrie, obosit de concerte si conferinte de rugaciune.
Adevarata conferinta este cea a inimii si cea in care cauti partasia cu alti crestini.

Un gand relevant:
Paul Washer arata cat de mult a contribuit umanismul in crearea unui fals ISUS, total opus Acelui Isus care acum este in cerul lui Dumnezeu si care ne este revelat in Scriptura. Paul aduce la lumina acest adevar, si anume cat de mult omul s-a socotit pe sine insusi mai inalt in statut si pozitie, mai important decat Dumnezeu si apoi care este calea catre adevarata smerenie.

Dumnezeu nu are nevoie de mine.
Eu am nevoie de Dumnezeu.

Din tot ceea ce faci azi cat este etern?
Misiunea are doua lucrari
a) Fie cobori in valea luptei
b)Fie tii franghia celor ce se lupta.

Ce te costa sa fi crestin?Cat te costa sa fi membru al unei biserici?

Care este teologia ta?

Powered By Blogger
Blogosfera Evanghelică