joi, 23 aprilie 2009

Savatie Baştovoi - ganduri

,, Cine nu simte focul aprins în inimă pentru Hristos să nu îndrăznească să predice, căci va induce în eroare şi pe alţii şi va da socoteală pentru aceasta. Cei ce vorbesc duhovniceşte, dar n-au gustat încă din proprie experienţă din această viaţă duhovnicească, tot ce spun este doar o închipuire învăţată din cărţi. Cei ce vorbesc de faptele dreptăţii şi habar n-au de ele prin proprie vieţuire sunt nişte înşelători. [...] De fapt, omul vrea să rămână el însuşi, şi el pur şi simplu ,,întrebuinţează" unele cioburi religioase. Dar creştinismul nu poate fi întrebuinţat, creştinismului trebuie să-i slujeşti."
,,A-l judeca pe păcătos raportându-l doar la păcatele sale înseamnă a-L exclude pe Dumnezeu din viaţa Lui. Sfinţii arătau întotdeauna atâta îngăduinţă pentru că vedeau în toate doar un început, un început pe care Dumnezeu, conlucrând cu omul, îl poate desăvârşi. A fi sfânt înseamnă a şti să vezi în ce constă acest început în fiecare om şi să-l încurajezi, dar mai ales, să fii cu mare băgare de seamă ca să nu-l stingi. Este un păcat împotriva iubirii lui Dumnezeu să credem că cineva nu se mântuieşte, că nu mai are şansă la mântuire. Nu există ratare.Aşadar, nu avem niciun drept să atragem pe oameni în Biserică oferindu-le altă 'momeală' decât pe Hristos. "momeala" Bisericii este Potirul euharistic, pentru aceasta vin oamenii la Biserică. Unora le place să joace fotbal cu pastorul, altora să danseze în biserică. Numai Hristos rămâne la fel de necunoscut, poate chiar din ce în ce mai necunoscut. Nu-i greu a duce pe cineva la biserică, greu este ca el să rămână în Biserică şi să devină un credincios adevărat, un mădular viu al Trupului lui Hristos. Dar asta nu o poate face niciun misionar, aceasta este taina lui Hristos care lucrează în inima omului. " - Savatie Baştovoi.
Sursa, blogul lui Eunice : "Insertii pe o margine de lume"

Care este teologia ta?

Powered By Blogger
Blogosfera Evanghelică