marți, 26 aprilie 2016

Aşteptări nerealiste, iraţionale şi false cu privire la Mesia


Matei 21:10-22

Cu toate că ei ca naţiune aveau toate avantajele spirituale, tragedia este că evreii treptat,gradual au degenerat şi au ales apostazia, culminând cu uciderea mai târziu a lui MESIA- cel pe care îl aşteptau de secole- Israelul ajungând pentru moment o naţiune renegată!

In Simbolismul Scripturii-un pom neroditor valora nimic mai mult decât să fie tăiat (Psalm 90:6 “infloreşte dimineaţa şi creşte, iar seara este tăiată şi se usucă.)
Osea 9:16. Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod; şi chiar dacă au copii, le voi omori rodul iubit de ei.")

Uscăciunea era un semn al morţii iminente. (Ioel 1:12"Via este prăpădită, smochinul este veştejit, rodiul, finicul, mărul, toţi pomii de pe câmp s-au uscat… Si s-a dus bucuria de la copiii oamenilor!)
In blestemarea acestui smochin Fiul lui Dumnezeu ne arată că nu a fost un act impulsiv, sau un gest al unui comportament iresponsabil, ci un act deliberat, cu o mare încărcătură şi avertizare instructivă!

PRIMUL LUCRU A FOST SĂ CUREŢE TEMPLUL (vs 10-17) Apoi să blesteme smochinul.
Amândouă sunt acte din autoritatea sa suverană.

Dar în loc să atace puterea Cezarului, El a venit şi să ofere o lovitură de graţie Diavolului.
 In loc să atace imperiul Roman- El atacă iudaismul, în loc să cucerească El confruntă!
-in loc să vorbească oamenilor despre REVOLUŢIE ,REVOLTĂ,REFORMĂ! (Cum sunt unii ce suferă de sindromul eroic sau de complexul mesianic, de vin într-o comunitate şi gata vor să schimbe toate lucrurile din temelii, sau le lasă în paragină, să se dărâme până se erijează ei în izbăvitori şi oameni ai soluţiilor pentru comunitate). Insă Hristos vorbeşte despre schimbare din interior, despre regenerare, despre naştere din nou, despre neprihănire.

-si in loc să-şi curăţească duşmanul- să-şi radă de pe faţa pămîntului inamicul- El îşi curăţă propria Sa casă de rugăciune.
Si toate astea adunate- nu reflectau aşteptările pe care le aveau cu privire la MESIA.

“Ăsta nu era genul de Rege pe care ei il căutau, nu era genul de Mesia pe care şi-l doreau,sau pe care l-ar fi votat la urne”. Si aş adăuga , nici astăzi Isus nu ar fi un candidat ideal pentru Israel. (d.p.lor de vedere, conform aşteptărilor lor umaniste-materialiste).

Să explic asta…Ei incă sunt în căutarea unui lider militar, sunt în căutarea unui izbăvitor economic, şi de aceea suntem în vremurile din urmă şi conform DANIEL 9- ei sunt pe cale să facă PACT cu Antihristul pentru că ei il caută pe Mesia într-un loc greşit. – nu la cruce! Noi acolo l-am găsit!

Ei au aşteptări false,- invăţătura falsă, credinţa falsă, mesia fals, mântuire falsă!. (precum aşteptările de azi ale oamenilor care aud Evanghelia din gura propovăduitorilor succesului şi prosperităţii).

 Un Mesia care te rezolvă AICI SI ACUM!
Israelul nici astăzi nu este interesat  într-un Mesia care te confruntă de PĂCATE! –
APROPO Biserica mai este interesată de un astfel de Hristos? 
-care pune degetul exact pe problemă, pe păcat, pe rană, care deranjează şi ne bruschează mizeria în care trăim, care ne încurcă planurile, care face lucruri pe care nu ni le dorim (vezi răsturnarea meselor), care este controversat şi ne bulversează şi corectează concepţiile gresite despre oameni, lume si Dumnezeu?

Primul lucru, curăţarea TEMPLULUI- a fost o denunţare a religiei şi inchinării lor/ 2 Blestemarea smochinului- (a fost denunţarea lor ca naţiune).
Aşadar Hristos în loc să-i copleşească pe inamici- îi denunţă şi demască pe ei- şi...pentru ei ca evrei –era de neconceput ca Dumnezeu să vină pe pământ- (prin persoana lui Mesia) şi să-i condamne,corecteze, să-i confrunte! Si de aceea l-au condamnat la moarte!
Chiar ei au spus ‘ Nu dorim ca acest om să domnească peste noi.
Ierusalimul si Iudaismul- erau neroditoare d.p.d.v spiritual, păcătoase şi blestemate pentru judecată.
In prima zi il incoronează pe Isus ca REGE iar a doua zi sunt condamnaţi de El.
Dragii mei, nimeni nu se aştepta ca MESIA lor să le trântească o aşa predică, aşa mesaj!

Isaia 5, Deut 28 ne arată un principiu stabilit de Dumnezeu. VEI ASCULTA DE DUMNEZEU – vei aduce roade şi vei fi binecuvântat / Vei fi neascultător –Nu vei aduce roade şi vei fi blestemat (matei 25)
Iar ucenicii invaţă primul PRINCIPIU:


PROFESAREA RELIGIEI FARA REALITATE- REZULTATE duce la Blestem!
Pentru că …. NU ARE NICI UN ROST SĂ SPUI ALTORA CĂ eşti un om religios, spiritual, că eşti credincios..dacă nu sunt roade vizibile în viata ta ...
Iar asta a fost o lecţie dramatică pentru ucenici, o lecţie profundă.

Vreau să vă spun că blestemarea smochinului are şi implicaţii individuale ( nu doar naţionale pentru Israel).
Si vreau să te avertizez – că dacă viata ta este înconjurată doar de FRUNZE- (vorbe, promisiuni fără acoperire, fapte fără motivaţii curate), fără roade eşti un om blestemat.


 Si Dumnezeu îi va judeca intr-o zi pe oamenii religiosi, pe cei care doar au făcut show sau paradă cu religia lor fără Isus, fără adevăr.
Vs 21-22 – IN Talmud- adică in tradiţia iudaică – rabinii şi marii lideri spirituali erau numiti metaforic “oameni care zdruncină munţii”.Cu alte cuvinte erau oameni care – înlătură obstacolele mari, oameni care pot să rezolve probleme dificile, oameni care se confruntă cu situaţii imposibile şi izbutesc.

Si Isus le spune ucenicilor –" Vreau să ştiţi  că prin credintă voi aveţi parte de aceasta PUTERE!
Si Isus transformă această lecţie intr-un principiu al rugăciunii:
“ Si Tu poti vedea puterea mare a lui Dumnezeu in viata ta – daca crezi si daca te rogi”.
 Binenţeles voia lui Dumnezeu nu va fi niciodată in contradictie cu Cuvântul Scris al lui Dumnezeu.
Să nu ne dorim o biserică lipsită de putere, o viaţă fără putere în lupta cu păcatul, ci să ne dorim cu toţii să îl vedem pe Domnul la lucru în vieţile noastre.

Zilele de luni şi marţi au fost zile dramatice iar Israelul – a putut să vadă natura regală a lui Isus.
Ea nu era de origine politică, socială şi militară ci era spirituala, Isus spunându-le:
“Religia voastră este coruptă” iar naţiunea la fel,si va trebui judecata” 
O zi tristă! 
Peste 70 de ani chiar asta s-a întâmplat.

MATEI 21:18-19 
Aici mai aflăm ceva despre umanitatea lui Hristos. Ii era foame după o noapte de rugăciune..
…Cu alte cuvinte. Isus a fost atras de acest pom încărcat pentru că avea frunze (reputaţie)…..
In Numeri 13- spionii au raportat că sunt şi smochini în ţară. Acest pom reprezenta prosperitatea şi bunăstarea şi bogăţia ţării d.p.d.v al agriculturii.

Lipsa smochinilor insemna judecata unei natiuni, iar aceste fructe apăreau in luna MAI-IUNIE şi mai târziu încă o data în an. INTERESANT (FRUCTELE –roadele –apăreau inaintea frunzelor).
Aşadar dacă ai vedea un smochin plin cu frunze, la ce te-ai aştepta? La FRUCTE!

Insă acesta era un pom bolnav, neroditor!

Pentru că dragii mei- Scriptura comunică foarte clar aceste lucruri- putem avea o formă de evlavie- dar fără putere- fără rezultate.
Celor din Roma- Apostolul Pavel le spunea că ei au intotdeauna ZEL- dar nu au cunoştinţă- pricepere.
Roadele intotdeauna sunt un indicator al mântuirii.
Pentru că dacă intoarcem la Matei 7 Isus afirma in predica de pe munte. "După roadele lor ii veţi ce / ? Cunoaşte! – nu după daruri.(talente, charisme).
Apoi inaintezi la Matei 13 si ai pilda semănătorului…şi descoperi că este un pământ bun..care ce face?....aduce roade..:”sămânţa aduce roadă” un grăunte, dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.
In Ioan 15:5 Cine rămâne in Mine, si in cine raman Eu- aduce multă roadă- căci despărtiti de mine nu puteţi face nimic”.

Ajungem la concluzia că ACTIVISMUL RELIGIOS- activitatea spirituală nu poate substitui niciodată intimitatea spirituală. 
Putem să ne imbracam in Frunze, activitati, departamente de slujire, programe, performanţe..si evaluarea Mântuitorului în dreptul meu să fie .."Alex eşti uscat, esti neroditor").

Ma gândesc la frunzele pe care le amintea fr. Eliezer Măceşaru de la Bucuresti. “Rugăciuni repetate, memorate in van, făcute doar ca genoflexiuni şi exerciţii spirituale ! Atât.

Putem foarte uşor –să avem şi noi o religie ca a evreilor care e făcută doar inaintea oamenilor- să fi văzut, să fi aclamat, aprobat de oameni. Si toate acestea nu erau decat FRUNZE, [pentru că ei negau Adevarul- lui Dumnezeu si respingeau revelatia lui Dumnezeu arătată in Hristos.]

Negau cele 3 calitati ale lui Hristos când a intrat in Ierusalim-
 Pentru că toate acţiunile Sale din această săptămână dovedeau autoritatea Sa ca profet, preot şi rege trimis de Dumnezeu. 

    1Profet – Atunci când a vorbit Smochinului- prin Puterea Cuvântului Său – smochinul s-a uscat. Israel ca şi smochinul avea in exterior semnul roadelor dar cei care se apropiau de el cu foame spirituală nu găseau nici una. –
-Cât de mult trebuie să invătăm si noi din faptul că ISUS vorbeşte intotdeauna foarte SERIOS.

2. Calitate ca PREOT- când a ajuns la Templu şi-a demonstrat acolo autoritatea SA de preot al lui Dumnezeu. Si aici învăţăm că Isus este incă singurul Preot in Biserica lui Dumnezeu – Faptele lui trebuie să ne facă să ne intrebăm dacă biserica si-a invătat lectiile.
Cercetarea pe care a facut-o El Templului şi bisericii sale nu ar trebui să o lăsăm de domeniul trecutului…Ci să ne facem o cercetare atentă zilnică.In Apocalipsa El isi cercetează Templul si cheama la pocăinţă.
El şi astăzi vine printre noi in calitate de PREOT să caute roadă spirituală şi inchinare adevarată!

3 Calitate de REGE!
El a primit o intrebare capcană- care să L determine să se condamne pe sine însuşi. “Cu ce autoritate acţiona El”..dar El binenţeles tot ce făcea.,făcea prin puterea lui Dumnezeu.

Putem să ne examinam inimile inaintea lui Dumnezeu..
       Si să ne rugam pentru ..
1.      PUTEREA Lui Dumnezeu manifestată (aceeasi putere care l-a inviat pe Isus Hristos din morţi conform Romani 8:11 să fie la lucru si in viaţa noastră,in mărturia noastră, in familie, la serviciu, in biserică, in societate)
2.      Să trăim ceea ce vorbim. Să nu cerem altora ceva dacă mai intâi nu se vede acel lucru in viaţa noastră. (Isus a intrat blând şi smerit in Ierusalim- pt că El ne cheamă să venim la El tocmai pentru că este blând şi smerit cu inima. (Matei 11:28)
3.      Ne rugăm ca munţii îngrijorărilor, munţii problemelor si munţii incercărilor din viata noastră să fie aruncaţi in mare!  

Care este teologia ta?

Powered By Blogger
Blogosfera Evanghelică