miercuri, 18 ianuarie 2012

Rugaciune la inceput de an 2012


Rugăciune la început de drum...

Doamne,
Se deschid înaintea mea 2012 drumuri necunoscute,
se arcuiesc în jurul meu  2012 semne de întrebare,
se ghemuiesc în mine 2012 nelinişti şi incertitudini.

Şi nu îndrăznesc să fac vreun pas fără de Tine.
Şi nici nu vreau să îndrăznesc.
Şi nici nu îndrăznesc să vreau să îndrăznesc
să merg de unul singur.

De aceea:
mergi Tu înaintea mea, ca să nu rătăcesc,
mergi Tu lângă mine, ca să mă ştiu în siguranţă,
mergi Tu în urma mea, ca să mă ridici atunci când cad.

Sfinţenia Ta să-mi fie model şi direcţie.
Atot-ştiinţa Ta să-mi descopere necunoscutul
şi să-mi ascundă ceea ce mi se pare că ştiu.
Atot-puterea Ta să mă ridice când sunt slab
şi să mă coboare atunci când mi se pare că mă descurc de unul singur.
Dragostea Ta să mă umple când sunt gol pe dinlăuntru
şi să mă golească atunci când sunt plin de mine însumi.
Harul Tău să-mi fie îndeajuns.

Dă-mi un an de îndurare de la Tine,
12 luni de viaţă cerească abundentă,
52 săptămâni de bunătate divină,
366 zile de credincioşie,
8.760 ore de pace,
525.600 minute de credinţă,
31.536.000 secunde de însoţire:
ca să nu fiu singur nici măcar o clipă.

Îţi mai cer răbdare pentru nopţile albe şi grele,
lumină pentru zilele întunecate şi rele,
statornicie pentru momentele în care mă clatin,
speranţă pentru situaţiile din care nu mai văd nici o ieşire,
putere pentru clipele când sunt îngenuncheat,
odihnă peste stările care mă apasă,
şi dragoste: dragoste pentru oricine şi oricând.

La fel ca Francisc de Assisi,
te rog să faci din mine o unealtă a păcii Tale:
Acolo unde este ură, să aduc iubire.
Acolo unde este ofensă, să aduc iertare.
Acolo unde este dezbinare, să aduc unire.
Acolo unde este greşeală, să aduc adevăr.
Acolo unde este neîncredere, să aduc credinţă.
Acolo unde este disperare, să aduc speranţă.
Acolo unde este tristeţe, să aduc bucurie.
Acolo unde este întuneric, să aduc lumină.
Acolo unde este osândă, să aduc mântuirea Ta.

Este ceea ce te rog pentru 2012:
pentru mine şi pentru cei din casa mea:
pentru toţi cei pe care mi i-ai dat.
Vreau ca ei să fie cei dintâi
care să Te vadă,
să Te audă
şi să Te simtă pe Tine
în viaţa mea:
în fiecare lună,
în fiecare săptămână,
în fiecare zi.
Să vadă bucuria mânturii Tale întipărită pe chipul meu,
să realizeze pacea prezenţei Tale în adâncul sufletului meu,
să audă despre bunătatea Ta din cuvintele mele
şi să simtă dragostea Ta din dragostea împărtăşită de mine.

Doamne,
Acum când înaintea mea se deschid 2012 drumuri necunoscute,
când în jurul meu se arcuiesc 2012 semne de întrebare,
când în mine se ghemuiesc 2012 nelinişti şi incertitudini,
nu am nevoie decât de Un singur lucru:
căci Unul singur îmi este mai mult decât de ajuns.
Tot ce am nevoie eşti TU!
Nimic mai mult,
nimic mai puţin,
nimic altceva...

     Amiel Drimbe
-pastor al bisericii baptiste Cetatea- Alba Iulia

Care este teologia ta?

Powered By Blogger
Blogosfera Evanghelică