duminică, 3 mai 2009

Roaga-te mai mult decat critici
“Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes.” Jack Handey

Inainte de a ma plange de ceva, de a critica pe cineva, am grija sa pot servi ca exemplu pentru ceea ce cer.Daca eu nu dau dovada de integritate, nici n-o pot pretinde altcuiva. Nu poti predica, transmite ceea ce tu nu traiesti.

Cel care critica in loc sa se roage pentru o persoana isi aduna o gramada de bolovani in viata in mod inutil, cara poveri crezand ca sunt valori sau pietre pretioase..insa la judecata acel om va vedea ca au fost bolovani greoi dusi in zadar.

Imi place mult un gand al lui Mahatma Gandi:
" Fii tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume".


Esti criticat?Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi. Matei 5.11,12

1.Asteapta-te la aceasta.
Luca 6:26
Vai de voi, când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii mincinoşi!

Nici Isus nu a fost pe placul fiecaruia.

Ioan 6:60,61
Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: "Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?"
Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: "Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?
Matei 9:2,3
Şi iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa, şi a zis slăbănogului: "Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!"
Şi iată că, unii din cărturari au zis în ei înşişi: "Omul acesta huleşte!"

Dar asta nu e o scuza ca sa ai o reputatie proasta.

1 Timotei 3:7
Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară, şi să cadă în cursa diavolului.

2.Asculta pe cei care te critica.
Proverbele 12:1
Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. –
Incerca sa te vezi tu insuti asa cu te vede altul.

Cere-i lui Dumnezeu sa te poti vedea asa cum te vede El.

Psalmii 139:23,24
Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile!
Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!

3.Daca ai gresit recunoaste repede aceasta.
Iacov 5:16
Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
1 Ioan 1:9
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
Psalmii 32:5
Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: "Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!" şi Tu ai iertat vina păcatului meu.

4.Daca esti criticat nejustificat, bucurate.
Matei 5.11,12
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi.
Aduti aminte ca au mai fost si altii..Ex. Ilie, Ieremia….

5. Nu critica pe cei ce te critica.
Romani 12:17,18
Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.
Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

Romani 14:10-13
Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.
Fiindcă este scris: "Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu."
Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.
Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire.

1 Corinteni 4:3-5
Cât despre mine, prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine.
Căci n-am nimic împotriva mea; totuşi nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă, este Domnul.
De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.

6.Traieste deasupra criticilor.
Romani 12:21
Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

1 Corinteni 13:4-8
Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu invidiază; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

Care este teologia ta?

Powered By Blogger
Blogosfera Evanghelică