miercuri, 4 martie 2009

Manifest pentru pocainta "evanghelicilor" -2-1. Pentru pastorii care caută să mulţumească oamenii.
„Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.“ (2 Timotei 4:3-4)
Încetaţi să aduceţi oameni în Biserică prin orice mijloace în detrimentul sfinţeniei! Predicaţi întreg Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este el! Când predici, condamnă păcatele cu care se
confruntă biserica ta. Cheamă oamenii la o viaţă practică de sfinţenie. Avertizează-i pe oameni de iminenta judecată a lui Dumnezeu împotriva bisericii de azi, invadată de apostazie. Probabil vei fi nemulţumit la gândul că mulţi vor părăsi biserica. Lasă-i să plece!
Cuvântul lui Dumnezeu va înlătura pe apostaţi. Lumea din jurul nostru este sătulă de biserici în crize. Asigură-te că nu eşti prins de pornografie, materialism, alcool şi alte păcate mortale. Practici disciplinele spirituale? Ai putea spune că a te opune de la amvon, homosexualităţii, avorturilor sau altor păcate este politică, în realitate însă, tu nu vrei să îi superi pe oameni. Unii dintre voi, pastorii de felul acesta poate nici nu sunteţi născuţi din nou. Pocăiţi-vă!

2. Pentru pastorii de tineret duşi în eroare.
„Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.“ (Matei 18:6)
Mulţi din voi se comportă ca nişte clovni încurajând tinerii să păcătuiască. Nu aveţi nici un discernământ! Tu, ca pastor de tineret, eşti responsabil pentru ruinarea viitorului unei generaţii întregi. Fii un model pentru cei tineri! (1Tim.4:11-16; 6:11-19). Fii primul care trăieşte o viaţă de sfinţenie, incluzând rugăciunea şi postul şi normalitatea în îmbrăcăminte.
Instruieşte-i pe tineri în practicarea disciplinelor spirituale. Ei nu au nevoie de distracţie; ci de bucuria unei vieţi sfinte din Duhul Sfânt. Sunt flămânzi după recunoaşterea şi valoarea pe care numai Dumnezeu o poate oferi, aşa că aruncă toate strategiile tale lumeşti. Unii dintre voi aveţi funcţii de conducere, dar nici o autoritate, iar unii dintre voi poate nici nu sunteţi născuţi din nou. Pocăiţi-vă!

3. Pentru taţii iresponsabili.
„Suflete preacurvare ! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.“ (Iacov 4:4)
Taţilor, mulţi dintre voi vă faceţi vinovaţi de mare păcat, lăsând ca mass media cu un conţinut explicit de violenţă, satanism, sexualitate, să vă polueze viaţa de familie. Nu cenzuraţi nimic copiilor dvs. Altarul familiilor voastre este, fie televizorul, fie internetul. Permiteţi soţiilor şi fiicelor voastre să se îmbrace indecent. Nu aveţi nici o idee despre ce sunt învăţaţi copiii voştri în şcoală şi nu va pasă cine este în anturajul lor. Fii un lider spiritual pentru casa ta. Fii primul care se schimbă, iar familia ta te va urma. Slujeşte Împărăţiei lui Dumnezeu şi nu ţie însuţi. Unii dintre voi sunteţi prinşi de lucruri precum consumul de bere sau folosirea intensivă a televizorului. De multe ori anulaţi orice activitate de la biserică pentru un eveniment sportiv. Alţii sunt sclavii căutărilor materialiste, pornografice, trăirii în adulter, sau consumului de droguri. Pocăiţi-vă!

4. Pentru mamele iresponsabile.
“…Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre, şi umblă cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc mărunţel, şi zornăiesc cu verigile de la picior, – Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi ruşinea”. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare, şi sorişorii şi lunişoarele, cerceii, brăţările şi maramele; legăturile de pe cap, lănţişoarele de la picioare şi brâiele, cutiile cu mirosuri şi băierile descântate; inelele şi verigele de la nas; hainele de sărbătoare şi cămăşile cele largi, mantiile şi pungile; oglinzile şi cămăşile subţiri, turbanele şi maramele uşoare.“ (Isaia 3:13-23)...
”femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte“ (2 Timotei 3:6b)

Mamelor, multe dintre voi nu sunteţi modele demne de urmat! Concuraţi cu fetele voastre în modă şi indecenţă. Vă uitaţi prea mult la televizor, mai ales la programele siropoase, ca telenovelele, la programe cu vedetele de la Hollywood. Suferiţi de o imagine de sine scăzută; s-ar putea să fiţi supraponderale şi să aveţi depresie. Vă faceţi vinovate de neglijarea intenţionată a copiilor voştri. Aţi lăsat grija copiilor vostri în seama televizorului, şcolii, dădacelor angajate, sau a anturajului copiilor voştri. Pocăiţi-vă!

5. Pentru cei tineri şi pentru cei necăsătoriţi ce caută plăceri.
Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.“ (2 Timotei 3:1-5)
Pentru voi băieţii, care credeţi că biserica este un alt club pentru distracţii, vă înşelaţi total!
Voi folosiţi activităţile bisericeşti pentru plăcerile voastre, pentru a întâlni fete, angajându-vă în păcate sexuale. Unii din voi consumaţi alcool şi droguri, vă îmbrăcaţi la ultima modă,sunteţi la curent cu noile filme cu conţinut violent sau sexual, dar nu aveţi nici o idee despre ce este sfinţenia. Abia de ajungeţi la studiu biblic, dar sunteţi primii care mergeţi la petreceri. Dumnezeul vostru este internetul!
Domnişoarelor, multe dintre voi luaţi parte la aceeaşi destrăbălare. Concuraţi în a vă îmbrăca cât mai provocator pentru a va fura prietenul unele altora, bârfiţi şi sunteţi dependente de mobil, navigaţi pe internet ore întregi, în permanenţă aveţi pretenţii de la părinţii vostri şi nu produceţi nimic bun.
Voi tinerilor, pe care v-am descris, fiţi gata să primiţi judecata lui Dumnezeu! Voi trageţi biserica în jos! Pastorii şi ceilalţi membri trebuie să plece înaintea voastră pentru a vă mulţumi şi pentru a vă păstra în biserică; voi călcaţi în picioare sfinţenia necesară Casei lui Dumnezeu! Luaţi în mod uşuratic credinţa creştină şi nu vă pocăiţi niciodată cu adevărat!
Pentru unii din voi se potriveşte de minune ceea ce apostolul Petru a zis: „Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, care le fusese dată.“ (2 Petru 2:21) Pocăiţi-vă!

6. Către cântăreţii creştini de muzică “Rock şi Heavy Metal”.
„Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi- vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi.
Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare“ (Iacov 4:7-9).
„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.“ (1 Ioan 2:15-17)
Cântăreţilor creştini, care cântaţi muzică creştină “Rock” şi “Heavy Metal”, aţi fost duşi în eroare de ideea că dacă vă îmbrăcaţi şi vă comportaţi precum nişte ciudaţi, dacă aveţi o înfăţişare dură şi depresivă sunteţi la modă! În realitate, aşa-zisa voastră slujire este o ruşine la adresa lui Dumnezeu şi adevăratei Sale Biserici. Spuneţi că evanghelizaţi lumea cu acest tip de muzică, dar în realitate, v-a cucerit lumea pe voi şi pe audienţa voastră. Muzica “Rock” şi „Heavy Metal” nu pot sluji niciodată Biserica datorită originii sataniste a acesteia, de aceea aşa-zisa muzică creştină „Rock” este o contradicţie în termeni. Pocăiţi-vă!

7. Către creştinii "înţelepţi în felul lumii” aflaţi în funcţii de conducere.
„Nimeni să nu se înşele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.” Şi iarăşi: „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.” (1 Corinteni 3:18-20)
Pentru Comitetele Bisericilor care conduc biserica ca pe o afacere...opriţi-vă, este un nonsens!
Ghidaţi-vă după Cuvântul lui Dumnezeu, nu după concepte manageriale! Abuzaţi atât de pastor, cât şi de membrii Bisericii! Mulţi din voi afişaţi o aroganţă de şef.
Pentru profesorii de teologie...o parte dintre voi aţi crescut cu convingeri umaniste şi continuaţi să vă schimbaţi punctul de vedere în funcţie de mersul lumii! În studiile pentru lucrarea de doctorat aţi urmărit doar să absolviţi cu bine, dar aţi neglijat disciplinele spirituale şi evlavia! În consecinta pastorii pe care îi formaţi seamănă cu voi. Mulţi din ei cad în tot felul de păcate grele.
Pentru bordul de conducere a anumitor şcoli de teologie..voi luaţi decizii capitale, fără a vă baza pe înţelepciunea lui Dumnezeu. Unii din voi nu aveţi nici o expertiză teologică, dar cu toate astea, dezbateţi pe marginea unor subiecte de teologie. Adesea, voi, cei din bordul de conducere, sunteţi alesi pe baza statutului social sau a puterii financiare pe care le deţineţi, nu în funcţie de maturitatea spirituală sau de expertiza teologică. Pocăiţi-vă!

8. Pentru vedetele şi producătorii creştini.
„Israel s-a îngrăşat, şi a azvârlit din picior; – Te-ai îngrăşat, te-ai îngroşat şi te-ai lăţit! – Şi a părăsit pe Dumnezeu, Ziditorul lui, A nesocotit Stânca mântuirii lui“ (Deuteronomul 32:15)
Mulţi din voi vă faceţi vinovaţi de căutarea obţinerii de profit şi nu de onorarea lui Dumnezeu! Încet, de-a lungul anilor, promovaţi muzica lumească şi reviste lumeşti. Sunteţi ahtiaţi după recunoaştere din partea mass-mediei! Este şocant să vezi în librăriile creştine, cd-uri având pe copertă grupuri Rock cu feţe bolnave sau aşa-zisele cântăreţe creştine, pozate în îmbrăcăminte îndecentă. Periodic, familii naive şi tineri imaturi se lasă influenţaţi de curentul acesta, lansat de producătorii creştini. Mulţi dintre cântăreţii creştini, care au făcut mulţi bani din această promovare, acum se comportă ca personalităţile de la Hollywood, arătând lipsă de respect la adresa lui Dumnezeu şi a creştinilor decenţi. Unde în Biblie, aţi găsit că sfinţii din Vechiul Testament sau ucenicii Domnului Iisus să afişeze o atitudine arogantă şi să fie aşa de bogaţi precum sunt multe vedete creştine în zilele noastre? Suntem aşa de critici la adresa Vaticanului şi la opulenţa lui, dar începem să ne asemănăm cu ei. Pocăiţi-vă!

Marturisire de pocainta :Paul Dan

17 comentarii:

 1. Mersi mult, frate, Domnul sa te binecuvinteze!

  RăspundețiȘtergere
 2. Da, dragă Alexandru, mi-a plăcut mult acest manifest pentru păcăință. Însă eu m-am săturat în DOAR a scoate în evidență greșelile creștinilor, și a nu da soluții de ieșire. Degeaba iese problema la suprafață dacă nu avem soluții pentru ea, problema va rămîne aceeași.

  Crezi că dacă manifestul are locuri unde spune „pocăiți-vă!”, aia e o soluție? Nu. Trebuie să dăm soluția specific problemei fiecăruia. CUM să fac asta? Cum să scap de obsesia sexuală? Cum să nu mai fiu un ușuratic? Cum să scap de invidie? Simplul fapt că spui „pocăiește-te!” nu ajută pe nimeni cu nimic, crede-mă.

  Ai identificat problema? Bun, nu te opri aici și dă soluții viabile, care să funcționeze.

  RăspundețiȘtergere
 3. Si eu am acelasi sentiment de "saturatie". Urmeaza si partea a 3-a pe care nu o omit nici eu.

  Manifest pentru pocainta 3#
  Dorinta de a trai dupa Cuvant si gasirea unor solutii biblice, ce ar rezolva starea de "amortire nationala".

  Solutiile sunt in Cuvantul lui Dumnezeu. De acolo sa ne inspiram si sa ne alimentam cu putere, cu indrazneala de a trai curat si diferit.

  Se poate...doar daca ne lasam indrumati de Duh Sfant.
  Multa pace si iubire de la Isus, fratele meu.

  RăspundețiȘtergere
 4. @iertat ca sa slujesti ,ma bucur mult daca acest Cuvant te va cerceta si sensibiliza,..apoi e important sa te lasi si Echipat si format de Cer.

  Scopul cu care am publicat acest manifest nu a fost pentru a arata cu degetul spre nimeni. Potential de rautate exista in fiecare dintre noi, samburi si seminte de diavol..insa m-am lasat calauzit de Duhul lui Dumnezeu si am dorit sa expun lucrarile diavolului.
  Cu precautie si intelepciune..suntem chemati sa ne impotrivim pe baza Puterii Sale.

  Si eu sunt inclus in aceasta lista ( manifest) si totusi am avut curaj sa o public chiar daca lucrez in biserica (lider de tineret) insa multumesc Domnului de calauzire.

  Il cunosc personal si pe Paul Dan din Evanghelizarile si conferintele tinute la Costinesti.
  Recomand sa cititi si cartea "Romani pentru Romania"- de ce nu se cunoaste astazi conceptul de HAR in bisericile din Romania!!

  Sa ne lasam cercetati de Duhul lui apoi Domnul ne va da solutiile cele mai bune si potrivite.
  @ Andrei Strajer
  Si eu am aceeasi dorinta ca si tine.Multumesc de incurajare si cuvinte.Le primesc din partea Lui.

  Din El- prin El si pentru El sunt toate lucrurile.
  Slavit fie El.

  RăspundețiȘtergere
 5. In legatura cu solutiile... vai vai cat de repede il avem pe Dumnezeu si solutiile la degetul mic. Protestantii cred in solutii, ei nu cred in Viatza, In Duhul care da Viatza. Solutii nu exista ci doar o smerenie profunda si o teama sfanta de Dumnezeu. " Tine mkintea ta in iad si nu deznadajdui" Sf. Siluan Athonitul

  RăspundețiȘtergere
 6. Elias...:)
  Punct ochit ...punct lovit.
  "Acta, non verba"....Domnul sa se vada manifestandu-se prin viata noastra.

  De Duhul care da viata, care insufleteste, care ridica, care mustra si incurajeaza..de duhul lui Dumnezeu avem nevoie.
  solutiile, teoria ..si cunostintele..sunt inutile..daca nu sunt imbracate in Smerenie si Puterea Duhului Sfant.

  RăspundețiȘtergere
 7. "[...]aşa-zisa muzică creştină „Rock” este o contradicţie în termeni."
  Nu cred asa ceva. Sunt foarte multe derivate de la „Rock” despre care se poate vorbi, asa ca afirmatia de mai sus e in primul rand nefondata, in al doilea rand, vaga! Lipeste argumentarea. De unde asemenea generalizari? E usor sa arunci cate o eticheta si sa pleci mai departe, dar lucrurile nu stau chiar asa.. Poate si la asta ar mai trebui sa lucram putin: la modul de abordare..:)

  RăspundețiȘtergere
 8. Salut Eunice.

  Dumnezeu doreste sfintirea noastra, apoi fericirea noastra.

  “Muzica crestina este acea muzica in care textul, muzica cintaretii, interpretarea sunt conforme cu chipul Lui Cristos”

  Si mie imi plac instrumentele care il lauda pe Isus Christos in mod curat si evlavios.

  RăspundețiȘtergere
 9. http://ceidoisub.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 10. PACE Alexandru Mult Har dela DOMNUL NOSTRU RASCUMPARATOR ISUS SLAVA LUI IN VECII..
  am primit emailu dar lam sters din gresala daca vrei sa trimeti incao data sa putem vorbi.
  cu referinta la Manifest pentru pocainta, am fost ocupat cu 2009 SHEPHERDS’ CONFERENCE dar o sam fac timp saptamina asta dupa cum cded ca o sa fie excelente

  multa binecuvantare in lucearea DOMNULUI ISUS

  RăspundețiȘtergere
 11. PACE Alexandru Mult Har dela DOMNUL NOSTRU RASCUMPARATOR ISUS SLAVA LUI IN VECII..
  am primit emailu dar lam sters din gresala daca vrei sa trimeti incao data sa putem vorbi.
  cu referinta la Manifest pentru pocainta, am fost ocupat cu 2009 SHEPHERDS’ CONFERENCE dar o sam fac timp saptamina asta dupa cum cded ca o sa fie excelente

  multa binecuvantare in lucearea DOMNULUI ISUS

  RăspundețiȘtergere
 12. Sunt de accord cu Andrei. Degeaba suntem mustrati daca nu ne dati putere de a schimba, si parerea mea este ca trebuie sa mearga mana in mana. Legea si evanghelia! Da Crestinul trebuie sa auda vestea buna! ea este puterea noastra de a ne schimba. Acum doua zile am citit psalmul 19:7-8

  "Legea Domnului este desavarsita, si invioreaza sufletul; marturia Domnului este adevarata si da intelepciune celui nestiutor.
  Oranduirile Domnului sunt fara prihana, si veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate si lumineaza ochii. "

  Daca vrem sa fugim de pacat, trebuie sa fugim la Cuvantul Lui Dumnezeu care veseleste inima, care invioreaza sufletul, care ne arata pacatul si ne indrume spre Isus cel neprhanit care a luat vina noastra pe asupra lui insusi.

  Numai atunci cand vedem lumina evanghelie primim puterea de a trai pt Gloria Lui!

  Joey Hahne (Totul Prin Har)

  RăspundețiȘtergere
 13. Eunice - Sunt de accord cu tine 100%

  Prin muzica crstina (Rock, Metal, Ska, Rap) Dumnezeu a lucrat in mine. Nu neaparat prin muzica dar prin cuvintele care erau plin de adevar si har. Nu este ceva gresit in muzica. Inima este acea lucru care conteaza. Asta nu inseamna ca nu poate sa fie si rockeri crestini care cad. la fel se intampla din pacat si cu orice fel de persoana fie ca este pastor, doctor, casnica, muzician, student, etc.

  Sa nu uitam ca cei "sfinti" l-au acuzat pe Isus de cam acelasi lucru. Ei s-au suparat ca nu era doar in sinagog. El a predicat in casele vamesiilor, pacatosilor, samaritenilor. E a predicat la cei necurati, si ei au zis ca are un drac, si ca este un betivan.

  Sa nu uitam cuvintele lui Isus, ca nu cel sanatos are nevoie de doctor, ci cel bolnav.

  Trebuie sa fim atenti atunci cand facem un astfel de judecata. Ma gandesc ca are motive bune in cea ce spune Dl. Dan, dar chiar trebuie sa avem grija. Culturi sunt diferite prin toata lumea si trebuie sa ne deschidem mintile sa acceptam cum sunt altii. Cei din africa se inchina altfel, e pacat? in nici un caz. Se imbraca diferit la biserica? da. e gresit. Nu!

  In tot ce facem sa facem pt gloria Lui!!!! El este asa de bun cu noi. Noi suntem preaiubitii Lui. El a murit si ne-a iertat toate pacatele, prin judecata pe care l-a purtat.

  Totul prin Har!!!

  RăspundețiȘtergere
 14. Si eu sunt de acord cu ce spune Scriptura si cu ce spui tu,Joey Hahne .

  Acelasi indemn l-am oferit si eu prin toate versetele amintite.
  Identificarea problemei si solutia.
  Solutia in Biblie este una singura pe care ai ales-o si tu in viata , pocainta.

  Alte solutii, alte idei, alte pareri, alte ganduri, alte formule prestabilite, alte retete- nu mai sunt pentru a scapa de pacat- decat cea oferita de Isus Christos.

  Pocainta autentica,reala, sincera
  "de fapt asta e singura rezolvare. toate tehnicile noastre mestesugite cu dibacie te aduc tot la ceea ce ai vrut sa parasesti. asa mi am dat eu seama ca s fara putere in fatza pacatului. "caci despartiti de Mine nu puteti face nimic". clar si direct."

  Eu sunt deacord cu manifestul lui paul dan. e ca un diagnostic pus evanghelicilor. medicamentele le gasim in Cuvantul lui Dumnezeu. si cand ai o relatie pesonala cu Dzeu cuvintele "pocaieste te" sunt asa de familiare. nu mai trebe explicatii...pt ca stii exact ce inseamna, ai trecut de multe ori prin asta. stii "cu ce se mananca".

  Daca nu ne place acest cuvant inseamna ca nu vom deveni mai intelepti, fie el cuvant de edificare, incurajare, imbarbatare sau zidire.
  Biblia spune ca cel intelept primeste mustrarea, doar un nebun nu apreciaza mustrarea Domnului.

  Dar inteleg tot mai mult de ce aceste manifeste nu sunt binevenite atata timp cat ele ofenseaza modul nostru de a gandi sau a trai.

  Pana la urma credinta adevarata este viata pe care o ducem, nu "crezul" ( cuvintele,citatele,notiunile,dogmele,doctrinele
  paradigmele,definitiile,conceptele) pe care le marturisim.

  Mie mi-a placut un gand al tau fain pe care il regasesc si in scrierile lui John Piper " Numai atunci cand vedem lumina evangheliei primim puterea de a trai pt Gloria Lui!".

  Tu poti sa iei ceva bun din manifestul lui Paul Dan?
  Multumesc de implicare, si apreciez gandurile tale.
  Am savurat mult cele cu "cei sfinti" care l-au acuzat pe Isus..ei au facut asta tocmai pentru ca Isus arata si expunea lucrarile Satanei printre ei, punea reflectorul sfinteniei asupra vietiilor lor "si ei au iubit mai mult intunericul decat lumina" si a fost normal sa il urasca pe Isus pentru ca ii ofensa prin mesajul lui.

  Te salut

  Fii binecuavantat din plin cu Dragostea Lui.
  Sa marturisim pacatele, sa ne pocaim, sa veghem si apoi sa ne bazam pe Harul,Cuvantul si Puterea Lui.

  Din EL prin El si pentru El sunt toate lucrurile.

  RăspundețiȘtergere
 15. Alexandru

  Da, majoritatea mesajului de pocainta mi-a placut. Sunt de accord, ca suntem ipocriti de multe ori si traim prea mult asemanea lumii. Insa nu exista prea multa evanghelia. La fiecare indemn gasit in scriptura gasim si evanghelie ca fiind puterea. Exemplu cel mai bun este Epistola catre Efeseni. Prima jumatatea epistolei este dedicata lucrarea lui Dumnezeu in noi (evanghelia) si harul Lui. Apoi spune ce ar trebuie sa facem, si chiar atunci spune lucruri ca "iertati-va unul pe altul, cum v-a iertat si Dumnezeu pe voi in Hristos." sau "Traiti in dragoste, dupacum si Hristos ne-a iubit" Vedeti ca si Pavel folosea evanghelie in chemarea lui la Pocainta.

  Chiar in Vechiul Testamnet, vedem de nenumerate ori ca Dumnezeu ii spune Israelitii sa "nu uita". Cand i-a dat lui Moise Legea, cele 10 porunci, Dumnezeu incepe cu Evanghelia.

  "Eu sunt Domnul, Dumnezeul tau, care te-a scos din tara Egiptului, din casa robiei. Sa nu ai alti dumnezei afara de Mine."

  Eu sunt Domnul care te-am scos din robie pacatului, te-am facut un om nou, astfel.... iubeste ma cu toata inima....

  Asta a fost intentia mea in a spune ca lipsea evanghelie in mesajul lui. Eu stiu ca trebuie sa fiu dependent de harul lui pt orice lucru bun, si ma gandesc ca stii si tu asta... Dar sunt multi crestini care uit asta si aud un astfel de mesaj, incearca sa-si schimbe si esueaza, pt incearca din puterea lor.

  Asta a fost problema pe care au avut Galatenii...

  "Ma mir ca treceti asa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o alta Evanghelie."
  Galateni 1:6

  " O, Galateni nechibzuiti! Cine v-a fermecat, pe voi, inaintea ochilor carora a fost zugravit Isus Hristos ca rastignit? Iata numai ce voiesc sa stiu de la voi: prin faptele Legii ati primit voi Duhul, ori prin auzirea credintei?
  Sunteti asa de nechibzuiti? Dupa ce ati inceput prin Duhul, vreti acum sa sfarsiti prin firea pamanteasca?" Galateni 3:1-3

  Nu zic ca acest domn nu foloseste evanghelia... doar n-am vazut-o in acest mesaj... Este pentru binele nostru sa auzim; sa ne amintim cat de des se poate.

  ok... cred ca am scris deja prea mult... Sper sa intelegi tot ce scriu...

  Multe binecuvantari, si Domnul sa te binecuvanteze in continuare...

  Apropo... Blogul tau a fost unul din primele bloguri (crestine in romaneste) care am citit, si m-a facut sa am si eu bucurie de a face un blog. Multumesc pt inspiratie... ;)

  RăspundețiȘtergere
 16. In primul rand am sa subliniez ca este corecta abordarea ta. E important sa avem o perspectiva sanatoasa si curata a Harului lui Dumnezeu.

  Conceptul de Har este cel mai putin cunoscut in bisericile din Romania.

  Imi place ca pretuiesti harul lui Dumnezeu. Tot ceea ce suntem se datoreaza doar Puterii Sale.Asa cum este si blogul tau- "Totul prin Har".

  Harul lui Dumnezeu ne motiveaza si sustine sa traim o viata placuta inaintea Cerului.

  Multumesc de completari.
  Domnul Pacii si Harului sa te insoteasca in viata.
  Cum spuneai si tu:
  "Dar sunt multi crestini care uit asta si aud un astfel de mesaj, incearca sa-si schimbe si esueaza, pt incearca din puterea lor."

  Sa ne bizuim pe Harul lui si intelepciunea Lui caci prin puterea noastra nu putem face nimic.
  Te salut.

  RăspundețiȘtergere

You may leave a message.May God Bless you!

Care este teologia ta?

Powered By Blogger
Blogosfera Evanghelică